top of page

Privatumo politika

Suprantame ypatingą Jūsų asmens duomenų apsaugos svarbą; todėl renkame ir tvarkome tik tuos duomenis, kurie yra būtini mūsų veiklai. Asmens duomenis tvarkome teisėtu, skaidriu ir sąžiningu būdu, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tiek, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai saugomi ir apsaugoti.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) reikalavimų bei kitų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų, nustatytų kituose teisės aktuose.

KAS YRA ŠIS DOKUMENTAS?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiamos privatumo sąlygos, taikomos jums naudojantis svetaine linntales.com (toliau – svetainė).

Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką, kad suprastumėte, kaip tvarkysime jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname ir kokias teises turite kaip duomenų subjektas.

Privatumo politika taikoma visiems, kurie lankosi Svetainėje, nepaisant to, ar esate užsiregistravę Svetainėje, ar ne, taip pat ji taikoma veiksmams, kuriuos galite atlikti Svetainėje. Jei naudojatės Svetaine, jūs perskaitėte ir sutinkate su šia Privatumo politika. Jei nesutinkate su Privatumo politika, jūs neturite teisės naudotis Svetaine.

Šioje privatumo politikoje vartojama sąvoka „asmens duomenys“ apima bet kokią informaciją, kuri gali padėti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti jūsų tapatybę. Asmens duomenis sudaro jūsų pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar elektroninio pašto adresas, vietos duomenys ir interneto identifikatorius, taip pat jūsų funkcijos ir kt.

KAS MES ESAME?

Svetainę tvarko ir administruoja UAB „Artizity“, A.Vivulskio g.7, Vilnius, Lietuva. Remdamiesi įstatymų nuostatomis, esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.


KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOME?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes:

laikysis galiojančių teisės aktų, įskaitant BDAR, reikalavimų;

tvarkys Jūsų asmens duomenis teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;

rinks Jūsų asmens duomenis nurodytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau netvarkys jų su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus įstatymų leidžiamą apimtį;

imsis visų pagrįstų veiksmų užtikrinti, kad bet kokie netikslūs ar neišsamūs asmens duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, papildyti, sustabdyti arba sunaikinti;

saugos Jūsų asmens duomenis taip, kad būtų galima nustatyti Jūsų tapatybę ne ilgiau, nei tai būtina tiems tikslams, dėl kurių yra tvarkomi asmens duomenys;

neperduos Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims ir jų neperduos, išskyrus Privatumo politikoje numatytus arba įstatymų leidžiamus atvejus;

užtikrins, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ar neteisėto duomenų tvarkymo bei netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, taikant atitinkamas technines ar organizacinės priemonės.


KAIP RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis gauname, kai:

Jūs jį pateikiate mums (pvz., registruodamiesi mūsų svetainėje, susisiekdami su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba ir pan.), naršote mūsų svetainėje ir mes generuojame duomenis apie Jūsų elgesį, aplankytus puslapius, išėjimo URL ir tt Jūsų asmens duomenis gauname iš savo partnerių ir kitos šalys (pvz., galime gauti jūsų asmens duomenis iš socialinių tinklų, mokėjimo paslaugų teikėjų, kurjerių ir pan.).

Taip pat galite pateikti mums savo asmens duomenis rašydami mums arba susisiekę su mūsų klientų aptarnavimo komanda telefonu, kai pateikiate skundus dėl Svetainės ar mūsų paslaugų. Jei kreipsitės į mus raštu, elektroniniu paštu ar telefonu, korespondencijos ar garso įrašo (pokalbio įrašo) duomenis saugosime.


KOKIAIS TIKSlais TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti šiais tikslais:

siūlyti ir parduoti savo prekes bei teikti jums paslaugas;

pristatyti Jūsų įsigytas prekes;

vesti ir tvarkyti nuolaidas, konkursus, viktorinas, žaidimus ir panašius reikalus;

užtikrinti Svetainės funkcionalumą, ją tobulinti bei pasiūlyti Jums geresnes ir pritaikytas paslaugas;

teikti Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų prekes ir (ar) paslaugas, susijusias su mūsų filialais ir partneriais;

kokybiškai profesionaliai paslaugai teikti, taip pat jos tobulinimui, užtikrinimui, galimų ar kylančių ginčų sprendimo tikslu.

Neprašysime ir netvarkysime konkrečių kategorijų asmens duomenų, kurie atskleis jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų ar duomenų apie jūsų seksualinį gyvenimą ir seksualinę orientaciją. Jei netyčia ar netyčia pateiksite mums šiuos duomenis Svetainėje ar kitaip naudodamiesi Svetaine, bus laikoma, kad tokie duomenys buvo pateikti gavus Jūsų sutikimą. Atitinkamai šiuos duomenis tvarkysime kartu su kitais jūsų duomenimis, kurie buvo pateikti pagal 5.1 punktą. Privatumo politikos.

Mes netvarkome jūsų asmens duomenų jokiais kitais tikslais, kurie nesuderinami su nurodytais aukščiau.


KAIP IR KOKIŲ RŪŠIŲ ASMENS DUOMENIS TVARKOME?

Tvarkysime šių tipų asmens duomenis:

siūlyti ir parduoti savo prekes bei teikti Jums paslaugas: Vardas, Telefono numeris, Adresas, El. pašto adresas, IP adresas, Vieta;

pristatyti Jūsų įsigytas prekes: Vardas, Telefono numeris, Adresas, El. pašto adresas, Darbo pavadinimas ir adresas (jei pristatomas į Jūsų darbą), IP adresas, Vieta;

vykdyti ir tvarkyti nuolaidas, konkursus, viktorinas, žaidimus ir panašius reikalus: Vardas, El. pašto adresas, Vieta, IP adresas, Vieta;

užtikrinti Svetainės funkcionalumą, ją tobulinti bei pasiūlyti Jums geresnes ir individualiai pritaikytas paslaugas: Vardas, El. paštas, IP adresas, Vieta;

teikti Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų prekes ir (ar) paslaugas, susijusias su mūsų filialais ir partneriais: Vardas, El. paštas, IP adresas, Vieta;

teikti kokybišką profesionalią paslaugą, taip pat jos tobulinimui, užtikrinimui bei galimų ar kylančių ginčų sprendimo tikslu: Vardas, El. paštas, IP Adresas, Vieta. Mes galime sujungti iš jūsų gautus asmens duomenis su savo rinkinio duomenimis, gautais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių (pvz., galime sujungti jūsų asmens duomenis su duomenimis, gautais naudojant svetainės slapukus, arba su teisėtai gautais duomenimis iš trečiųjų šalių ). Įgyvendindami savo teises, Jūs visada galėsite reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis.


AR NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TIESIOGINĖS RINKODAROS SUSIJUSIAI?

Taip, mes galime naudoti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, kad galėtume teikti jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų arba mūsų filialų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas, kurie, mūsų nuomone, gali jus sudominti. Tačiau šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis naudosime tik gavę papildomą Jūsų sutikimą.

Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkome šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, vietą, IP adresą.

Galite pasirinkti, ar leidžiate mums naudoti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Tu gali tai padaryti:

pažymėdamas sutikimo tekstą „Noriu gauti naujienlaiškius el. paštu“, arba jo nepažymėdamas, registruodamasis Svetainėje, perkant arba siųsdamas žinutę per kontaktinę formą;

bet kuriuo metu po Jūsų registracijos Svetainėje, profilio skiltyje „Naujienlaiškio prenumerata“ pasirinkus „Suaktyvinti prenumeratą“;

Svetainėje į naujienlaiškio registracijos formą įvesdami savo el. pašto adresą ir paspaudę „Prenumeruoti“. Mes galime sujungti turimą informaciją apie jus su trečiosioms šalims prieinama informacija, kad galėtume pateikti jums pasiūlymus.

Jei duodate mums sutikimą naudoti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime naudoti jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitiems rinkodaros ir pardavimo tikslams. Tokiais atvejais naudosime jūsų nuasmenintus duomenis.

Net jei davėte sutikimą, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada nesunkiai atšaukti visai ar daliai susijusių asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Norėdami tai padaryti, galite:

praneškite mums apie savo atsisakymą elektroniniu būdu gaunamuose pranešimuose ir (ar) pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., naujienlaiškyje paspaudę nuorodą „atsisakyti“ ir pan.); arba atsiųskite mums prašymą el. pašto adresu, nurodytu šioje privatumo politikoje. Prašyme turi būti aiškiai nurodytas jūsų vardas ir pavardė bei kiti registracijos duomenys (jei tokie yra). Jei tokiu būdu pateiksite prašymą atšaukti savo sutikimą, galime paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jei atšauksite savo sutikimą, mes pasistengsime kuo greičiau nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jūsų sutikimo atšaukimas neįpareigoja mūsų automatiškai sunaikinti Jūsų asmens duomenų arba suteikti Jums informacijos apie mūsų tvarkomus asmens duomenis; todėl šių veiksmų atlikimui tokį prašymą reikalaujame nurodyti atskirai.


KAIP NAUDOJAME SLAUKAUS?

Mes renkame informaciją apie jus naudodami slapukus ir panašias technologijas. Slapukai yra nedideli failai, kurie laikinai saugomi jūsų įrenginio standžiajame diske ir leidžia mums atpažinti jus apsilankius svetainėje, išsaugoti jūsų asmeninę naršymo istoriją ir parinktis, tinkinti jūsų turinį, pagreitinti svetainės paieškas, sukurti patogią ir draugišką svetainę. , ir pristatyti jį efektyviau bei patikimiau. Slapukų naudojimas yra įprasta naršymo internete praktika, kuri palengvina naudojimąsi svetaine.

Naudodami slapukus galime rinkti šių tipų informaciją: IP adresą, naršyklės tipą, įrenginio tipą, vietą, demografinius duomenis ir, jei apsilankėte svetainėje iš trečiosios šalies tinklalapio, to tinklalapio URL nuorodą.

Slapukų informaciją naudojame šiais tikslais:

Svetainės funkcionalumui užtikrinti (pvz., kad galėtumėte naudotis Svetainės personalizavimo funkcijomis);

tobulinti ir plėtoti Svetainę, kad ji geriau atitiktų Jūsų poreikius;

paslaugų plėtrai ir Svetainės naudojimo analizei;

už tikslinės rinkodaros orientaciją.

Informaciją, gautą naudojant slapukus, galime sujungti su informacija, gauta iš Jūsų kitais būdais (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine gali būti derinama su Jūsų pateiktais asmens duomenimis).

Svetainėje gali būti naudojami šių tipų slapukai:

techniniai slapukai – slapukai, būtini Svetainės veikimui;

funkciniai slapukai – slapukai, kurie nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojo patirtį;

analitiniai slapukai – slapukai, naudojami Svetainės lankytojų naršymo metodų statistinei analizei generuoti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

tiksliniai arba reklaminiai slapukai – slapukai, naudojami pasiūlymams ar kitai informacijai, kuri galėtų jus sudominti, parodyti;

socialinių tinklų slapukai – slapukai, būtini norint naudoti Svetainės informaciją Jūsų socialinio tinklo profilyje.

Visa informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį ir galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama žemiau esančioje lentelėje: Sutikimą naudoti slapukus galite duoti šiais būdais:

jų neištrinant ir (ar) nekeičiant savo interneto naršyklės nustatymų taip, kad jie nepriimtų slapukų;

Svetainėje paspaudus ant slapuko nuorodos (juostos) esantį mygtuką „Sutinku“; Jūs galite bet kada atšaukti mums suteiktą sutikimą naudoti slapukus. Tai galite padaryti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad naršyklė nepriimtų slapukų. Tai, kaip tai padaryti, priklausys nuo jūsų operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamios informacijos apie slapukus, jų naudojimą ir panaikinimą rasite apsilankę http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimo, neatitikimo ar slapukų ištrynimo atveju, tai gali sulėtinti naršymo internete greitį, apriboti tam tikras Svetainės funkcijas ir blokuoti prieigą prie Svetainės.


KAM TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, neatskleidžiami ar kitaip neteisėtai perduodami tretiesiems asmenims arba naudojami kitais tikslais nei tie, kuriems buvo surinkti duomenys. Jūsų asmens duomenų neperduosime jokiu kitu būdu, išskyrus šioje Privatumo politikoje nurodytais būdais. Tačiau mes pasiliekame teisę teikti informaciją apie jus, jei mūsų reikalaujama pagal įstatymus arba jei to mums reikalauja teisėsaugos institucijos ar baudžiamojo persekiojimo institucijos.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti įmonėms, kurios padės mums vykdyti verslo veiklą, taip pat norėdami padėti vykdyti tiesioginę rinkodarą. Tokių partnerių atveju reikalaujame, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų nurodymus ir laikantis asmens duomenų apsaugos įstatymų. Šių tipų duomenis apie Jus galime atskleisti šioms trečiosioms šalims: trečiųjų šalių paslaugų teikėjams (pvz., kurjeriams, techninių paslaugų teikėjams, sudarant sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant naujienlaiškių paslaugų teikimą ar kitą rinkodaros veiklą) ;

trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, kurių paslaugomis paprastai naudojame duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainių prieglobos tikslais.

Aukščiau minėtų paslaugų teikėjų galimybės naudoti Jūsų duomenis išliks ribotos – jie negali naudoti šių duomenų kitais tikslais, kaip tik teikti mums nurodytas paslaugas.


KIEK ILGAI SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau, nei to reikia tvarkymo tikslais arba pagal teisės aktus, jei jie numato ilgesnį saugojimo laikotarpį.

Duomenis, surinktus 5.1 punkto a ir b papunkčiuose nurodytais tikslais, saugosime penkerius (5) metus po to, kai per Svetainę įsigijote bet kokių prekių ar paslaugų.

Duomenis, surinktus 5.1 punkto c papunktyje nurodytais tikslais, saugosime penkerius (5) metus nuo paskutinio jūsų dalyvavimo mūsų konkurse, viktorinoje ar žaidime.

5.1 punkto d papunktyje nurodytais tikslais surinktus duomenis saugosime ne ilgiau nei 8.6 punkte nurodytoje slapukų lentelėje nurodytą terminą. šios Privatumo politikos. Duomenis, surinktus 5.1 punkto e papunktyje (tiesioginė rinkodara) nurodytais tikslais, saugosime tol, kol 7.6 punkte nurodytu būdu ištrinsite savo paskyrą arba atsisakysite prenumeratos iš Svetainės. Sieksime nesaugoti pasenusių ir neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz. patikslinus ar pakeitus informaciją paskyroje ir pan.), saugoma tik aktuali informacija. Tačiau istorinė informacija yra saugoma esant reikalui, teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.


KAIP SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Duomenys, kuriuos mes renkame iš jūsų, bus naudojami ES, bet taip pat gali būti perduoti arba saugomi už ES ribų. Jį taip pat gali apdoroti mūsų darbuotojai arba mūsų tiekėjų darbuotojai už ES ribų. Perkeldami Jūsų duomenis už ES ribų, imsimės visų būtinų veiksmų, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.

Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes stengsimės apsaugoti jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti duomenų saugumo, kai perduodate savo duomenis į Svetainę – todėl prisiimate riziką, susijusią su duomenų perdavimu į Svetainę. Gavę jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad apsaugotume jūsų duomenis nuo neteisėtos prieigos.

Jeigu susiklostys mažai tikėtinos aplinkybės ir sužinosime apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, galintį rimtai pakenkti Jūsų teisėms ar laisvėms, apie tai sužinoję nedelsiant Jus informuosime ir nustatysime, su kokia informacija buvo susipažinta.


IŠORINĖS SVETAINĖS

Svetainėje gali būti nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines arba svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų prekės ir (ar) paslaugos. Stebėdami tokias nuorodas į bet kurią iš šių svetainių, atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo taisykles ir kad mes neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šios politikos arba asmens duomenų rinkimo šiose srityse. interneto svetainėse arba teikiant paslaugas, pvz., kontaktinius ar vietos duomenis. Prieš pateikiant savo asmeninę informaciją šiose svetainėse arba naudojant bet kokias susijusias paslaugas, svarbu peržiūrėti šią politiką.


KOKIAS TEISES TURI?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis garantuojame Jūsų teises pagal BDAR ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas, jūs turite šias teises:

žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome;

reikalauti ištaisyti ar papildyti bet kokius neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis; reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis, kai jie nebereikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo surinkti;

reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis, jeigu jie tvarkomi neteisėtai, arba kai atšaukiate savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis arba neduodate tokio sutikimo, kai tai būtina;

nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys arba atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

prašyti sustabdyti (išskyrus saugojimą) savo asmens duomenų tvarkymo operacijas, kilus ginčams ar būtinybei patikrinti tvarkymo veiksmų teisėtumą ar duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia savo asmens duomenis, bet nenorite, kad juos sunaikintume;

prašyti, jei tai techniškai įmanoma, pateikti Jūsų asmens duomenis lengvai įskaitomu formatu Jūsų sutikimui arba sutarties vykdymo tikslais, arba prašyti perduoti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui.

Stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas būtinas sąlygas efektyviam šių teisių įgyvendinimui, tačiau pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai būtina užtikrinti:

mums nustatytų teisinių įsipareigojimų vykdymas;

valstybės saugumui ar gynybai;

viešoji tvarka, taip pat nusikalstamų veikų prevencija, tyrimas, atskleidimas ar patraukimas baudžiamojon atsakomybėn; svarbūs valstybės ekonominiai ar finansiniai interesai;

profesinės etikos pažeidimų prevencija, tyrimas ir nustatymas;

apsaugoti savo ar kitų asmenų teises ir laisves.

Su savo teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus mums galite pateikti asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis. Gavę Jūsų prašymą, galime paprašyti Jūsų pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat bet kokią mums reikalingą papildomą informaciją, susijusią su prašymu. Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo ir nuo visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos. Jei manysime, kad tai būtina, sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kol bus išspręstas Jūsų prašymas. Jeigu Jūs teisėtai atšaukėte savo sutikimą, nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, nutrauksime su Jūsų asmens duomenimis susijusią tvarkymo veiklą, išskyrus šios Privatumo politikos 12.2 punkte nurodytus atvejus ir įstatymų numatytus atvejus. , ty kai esame įpareigoti toliau tvarkyti Jūsų duomenis dėl galiojančių teisės aktų, dėl mūsų teisinių įsipareigojimų, dėl teismų sprendimų ar dėl privalomų institucijų nurodymų. Atsisakydami vykdyti Jūsų prašymą, aiškiai nurodysime tokio atsisakymo priežastis. Jei nesutinkate su mūsų veiksmais ar atsakymu į jūsų užklausą, galite apskųsti mūsų veiksmus ir sprendimus kompetentingai valdžios institucijai.


KAM GALITE PATEIKTI SKUNDĄ?

Norėdami pateikti skundą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, šios politikos pabaigoje nurodytais kontaktiniais duomenimis. Bendradarbiausime su jumis ir stengsimės kuo greičiau išspręsti visas problemas.

Jeigu manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos pagal BDAR, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nors iki tol visus ginčus stengsimės spręsti kartu su Jumis.


KAIP BUS PAKEISTA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

Visi mūsų privatumo politikos pakeitimai bus paskelbti svetainėje. Jūsų prašymu būsite informuoti apie šiuos pakeitimus. Svetainėje taip pat gali būti paskelbtos naujos Privatumo politikos sąlygos, kurias gali tekti perskaityti ir sutikti, kad galėtumėte toliau naudotis svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.

KAIP GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI?

Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus prašome siųsti šiais kontaktais: paštu – MB Tapybos studija, Žygio g. 91, LT-08234 Vilnius, Lietuva; paštu – hello@artizity.com

Payment Methods
Contact
bottom of page