top of page

Privātuma politika

Mēs apzināmies jūsu personas datu aizsardzības īpašo nozīmi; tāpēc mēs ievācam un apstrādājam tikai tos datus, kas ir nepieciešami mūsu darbībai. Mēs apstrādājam personas datus likumīgā, pārredzamā un godīgā veidā, iepriekš noteiktiem mērķiem un tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams šo mērķu sasniegšanai. Apstrādājot personas datus, mēs cenšamies pārliecināties, ka tie ir precīzi, droši, konfidenciāli, pareizi glabāti un aizsargāti.

Apstrādājot Jūsu personas datus, mēs ievērojam Vispārīgās personas datu aizsardzības regulas (turpmāk “VDAR”) prasības, kā arī citas personas datu apstrādes prasības, kas noteiktas citos tiesību aktos.

KAS IR ŠIS DOKUMENTS?

Šajā Privātuma politikā (“Privātuma politika”) ir izklāstīti konfidencialitātes noteikumi, kas attiecas uz vietnes linentales.com (“Vietne”) lietošanu.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo Privātuma politiku, lai saprastu, kā mēs apstrādāsim jūsu personas datus, no kurienes tos saņemam un kādas tiesības jums ir kā datu subjektam.

Privātuma politika attiecas uz ikvienu, kas apmeklē Vietni, neatkarīgi no tā, vai esat reģistrējies Vietnē vai nē, un tā attiecas arī uz darbībām, kuras varat veikt Vietnē. Ja izmantojat vietni, jūs esat izlasījis šo Privātuma politiku un piekrītat tai. Ja nepiekrītat Privātuma politikai, jums nav tiesību izmantot vietni.

Šajā Privātuma politikā lietotais termins "personas dati" ietver jebkādu informāciju, kas tieši vai netieši varētu palīdzēt norādīt jūsu identitāti. Personas datus veido jūsu uzvārds, vārds, dzimšanas datums, pasta vai e-pasta adrese, atrašanās vietas dati un interneta identifikators, kā arī jūsu pazīmes utt.

KAS MĒS ESAM?

Vietni pārvalda un administrē SIA Artizity, A.Vivulskio g.7, Viļņa, Lietuva. Pamatojoties uz likuma noteikumiem, mēs esam jūsu personas datu pārzinis.


KĀDIEM PRINCIPIEM MĒS IEVĒROJAMIES?

Apstrādājot jūsu personas datus, mēs:

atbildīs piemērojamo tiesību aktu, tostarp GDPR, prasībām;

apstrādās jūsu personas datus likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā;

ievāks jūsu personas datus noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un neturpinās tos apstrādāt veidā, kas nav savienojams ar šiem mērķiem, izņemot likumā atļautos apmērus;

veiks visus saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi personas dati, kas nav precīzi vai pilnīgi, tiek nekavējoties laboti, papildināti, apturēti vai iznīcināti;

glabās Jūsu personas datus tā, lai Jūsu identitāte būtu nosakāma ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams personas datu apstrādes nolūkiem;

nenodos Jūsu personas datus trešajām personām un neizpaudīs, izņemot Privātuma politikā noteiktos vai likumā atļautos gadījumos;

nodrošinās, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti tā, lai nodrošinātu pareizu personas datu drošību, tai skaitā aizsardzību pret nesankcionētu apstrādi vai datu nelikumīgu apstrādi un nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, piemērojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskie pasākumi.


KĀ MĒS VĀKĀM JŪSU PERSONAS DATU?

Mēs saņemam jūsu personas datus, kad:

jūs to iesniedzat mums (piemēram, reģistrējoties mūsu vietnē, sazinoties ar mūsu klientu atbalsta dienestu utt.), jūs pārlūkojat mūsu vietni, un mēs ģenerējam datus par jūsu uzvedību, apmeklētajām lapām, izejas URL utt. Mēs saņemam jūsu personas datus no saviem partneriem un citām pusēm (piemēram, mēs varam saņemt jūsu personas datus no sociālajiem tīkliem, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kurjeriem utt.).

Jūs varat arī sniegt mums savus personas datus, rakstot mums vai sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu pa tālruni, kad iesniedzat savas sūdzības par Vietni vai mūsu pakalpojumiem. Ja sazināsieties ar mums rakstiski vai pa e-pastu vai tālruni, mēs saglabāsim korespondences vai audio ieraksta (sarunas ieraksta) datus.


KĀDIEM MĒRĶIEM MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATU?

Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus šādiem mērķiem:

piedāvāt un pārdot mūsu preces un sniegt jums pakalpojumus;

piegādāt jūsu iegādātās preces;

vadīt un vadīt atlaides, konkursus, viktorīnas, spēles un līdzīgas lietas;

lai nodrošinātu Vietnes funkcionalitāti, pilnveidotu to un piedāvātu Jums labākus un pielāgotus pakalpojumus;

lai sniegtu jums piedāvājumus un informāciju par mūsu precēm un (vai) pakalpojumiem, kas saistīti ar mūsu saistītajiem uzņēmumiem un partneriem;

kvalitatīva profesionāla pakalpojuma sniegšanai, kā arī tā uzlabošanai, nodrošināšanai, kā arī iespējamo vai radušos strīdu risināšanai.

Mēs nepieprasīsim un neapstrādāsim noteiktas personas datu kategorijas, kas atklās jūsu rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai piederību arodbiedrībām, kā arī veselības datus vai datus par jūsu seksuālo dzīvi un seksuālo orientāciju. Gadījumā, ja Jūs nejauši vai netīši iesniedzat mums šos datus Vietnē vai citādi, izmantojot Vietni, tiks uzskatīts, ka šie dati ir sniegti ar Jūsu piekrišanu. Attiecīgi mēs šos datus apstrādāsim kopā ar citiem jūsu datiem, kas sniegti saskaņā ar 5.1. punktu. Privātuma politikas.

Mēs neapstrādājam jūsu personas datus citiem mērķiem, kas nav saderīgi ar iepriekš uzskaitītajiem.


KĀ UN KĀDU VEIDU PERSONAS DATU MĒS APSTRĀDĀJAM?

Mēs apstrādāsim šāda veida personas datus:

piedāvāt un pārdot mūsu preces un sniegt jums pakalpojumus: Vārds, tālruņa numurs, adrese, e-pasta adrese, IP adrese, atrašanās vieta;

lai piegādātu iegādātās preces: Vārds, tālruņa numurs, adrese, e-pasta adrese, darba nosaukums un adrese (ja tiek piegādāta uz jūsu darbu), IP adrese, atrašanās vieta;

veikt un vadīt atlaides, konkursus, viktorīnas, spēles un līdzīgus jautājumus: Vārds, E-pasta adrese, Atrašanās vieta, IP adrese, Atrašanās vieta;

lai nodrošinātu Vietnes funkcionalitāti, pilnveidotu to un piedāvātu Jums labākus un pielāgotus pakalpojumus: Vārds, E-pasts, IP adrese, Atrašanās vieta;

lai sniegtu jums piedāvājumus un informāciju par mūsu precēm un (vai) ar mūsu saistītajiem uzņēmumiem un partneriem saistītajiem pakalpojumiem: Vārds, E-pasts, IP adrese, Atrašanās vieta;

kvalitatīva profesionāla pakalpojuma sniegšanai, kā arī tā uzlabošanai, nodrošināšanai un iespējamo vai radušos strīdu risināšanas nolūkā: Vārds, E-pasts, IP Adrese, Atrašanās vieta. Mēs varam apvienot no jums saņemtos personas datus ar datiem no mūsu pašu kolekcijas, kas saņemti no citiem publiskiem vai pieejamiem avotiem (piemēram, mēs varam apvienot jūsu personas datus ar datiem, kas iegūti, izmantojot vietnes sīkfailus, vai ar likumīgi iegūtiem datiem no trešajām personām ). Īstenojot savas tiesības, jūs vienmēr varēsiet pieprasīt labojumus savos personas datos.


VAI MĒS IZMANTOJAM JŪSU PERSONAS DATU TIEŠĀM Mārketingam?

Jā, mēs varam izmantot jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos, lai sniegtu jums piedāvājumus un informāciju par mūsu vai mūsu saistīto uzņēmumu un partneru precēm un (vai) pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, varētu jūs interesēt. Tomēr šim nolūkam mēs izmantosim jūsu personas datus tikai ar jūsu papildu piekrišanu.

Tiešā mārketinga nolūkos mēs apstrādājam šādus personas datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, atrašanās vieta, IP adrese.

Jūs varat izvēlēties, vai atļaujat mums izmantot savus personas datus tiešā mārketinga nolūkos. Tu to vari izdarīt:

atzīmējot piekrišanas tekstu "Vēlos saņemt jaunumus pa e-pastu", vai to nepārbaudot, reģistrējoties Vietnē, veicot pirkumu vai nosūtot ziņu caur saziņas formu;

jebkurā laikā pēc Jūsu reģistrācijas Vietnē, sava profila sadaļā "Jaunumu izdevuma abonēšana" izvēloties "Abonēt abonementu";

Vietnē ievadot savu e-pasta adresi, lai reģistrētos jaunumu saņemšanai, un noklikšķinot uz "Abonēt". Mēs varam apvienot mūsu rīcībā esošo informāciju par jums ar trešajām personām pieejamo informāciju, lai sniegtu jums piedāvājumus.

Ja jūs dodat mums piekrišanu jūsu personas datu izmantošanai tiešā mārketinga nolūkos, mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai analizētu un uzlabotu mūsu tīmekļa lapu, reklāmas un tirgus izpētes efektivitāti, kā arī citiem mārketinga un pārdošanas mērķiem. Šādos gadījumos mēs izmantosim jūsu depersonalizētos datus.

Pat ja esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, jūs jebkurā laikā varat viegli atsaukt šo piekrišanu visām vai daļām saistītajām personas datu apstrādes darbībām. Lai to izdarītu, varat:

paziņot mums par savu atteikumu elektroniski saņemtajos ziņojumos un (vai) piedāvājumos norādītajā veidā (piemēram, noklikšķinot uz saites "atrakstīties" biļetenā utt.); vai nosūtiet mums pieprasījumu uz šajā Privātuma politikā norādīto e-pasta adresi. Pieprasījumā skaidri jānorāda jūsu pilns vārds un citi reģistrācijas dati (ja tādi ir). Ja jūs pieprasāt atsaukt savu piekrišanu šādā veidā, mēs varam lūgt personu apliecinošu dokumentu.

Ja atsaucat savu piekrišanu, mēs centīsimies pēc iespējas ātrāk pārtraukt jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos.

Jūsu piekrišanas atsaukšana neuzliek mums automātiski pienākumu iznīcināt jūsu personas datus vai sniegt jums informāciju par personas datiem, kurus mēs apstrādājam; tādēļ šo darbību veikšanai mēs pieprasām šādu pieprasījumu norādīt atsevišķi.


KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDAĻAS?

Mēs apkopojam informāciju par jums, izmantojot sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas. Sīkdatnes ir mazi faili, kas īslaicīgi tiek saglabāti jūsu ierīces cietajā diskā un ļauj mums atpazīt jūs pēc jūsu vietnes apmeklējumiem, saglabāt jūsu personīgo pārlūkošanas vēsturi un opcijas, pielāgot jūsu saturu, paātrināt meklēšanu vietnē, izveidot ērtu un draudzīgu vietni. , un nodrošināt to efektīvāk un uzticamāk. Sīkdatņu izmantošana ir izplatīta prakse interneta pārlūkošanā, kas atvieglo vietnes lietošanu.

Izmantojot sīkfailus, mēs varam apkopot šāda veida informāciju: IP adrese, pārlūkprogrammas veids, ierīces veids, atrašanās vieta, demogrāfiskā informācija un, ja vietni apmeklējāt no trešās puses tīmekļa lapas, šīs tīmekļa lapas URL saite.

Mēs izmantojam sīkdatņu informāciju šādiem mērķiem:

lai nodrošinātu Vietnes funkcionalitāti (piem., lai Jūs varētu izmantot Vietnes personalizācijas iespējas);

uzlabot un attīstīt Vietni, lai tā labāk atbilstu jūsu vajadzībām;

pakalpojumu izstrādei un Vietnes lietošanas analīzei;

mērķtiecīga mārketinga orientācijai.

Mēs varam apvienot informāciju, kas iegūta, izmantojot sīkfailus, ar informāciju, kas saņemta no jums citos veidos (piemēram, informācija par Vietnes lietošanu var tikt apvienota ar jūsu iesniegtajiem personas datiem).

Vietne var izmantot šāda veida sīkdatnes:

tehniskās sīkdatnes – sīkdatnes, kas ir būtiskas Vietnes darbībai;

funkcionālās sīkdatnes – sīkdatnes, kas nav būtiskas Vietnes darbībai, bet kas būtiski uzlabo tās darbību, kvalitāti un lietošanas pieredzi;

analītiskās sīkdatnes – sīkdatnes, kas tiek izmantotas, lai ģenerētu Vietnes apmeklētāju navigācijas metožu statistisko analīzi; šo sīkdatņu apkopotie dati tiek izmantoti anonīmi;

mērķa vai reklāmas sīkfaili – sīkfaili, kas tiek izmantoti, lai parādītu jums piedāvājumus vai citu informāciju, kas varētu jūs interesēt;

sociālo tīklu sīkdatnes – sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai Jūsu sociālā tīkla profilā izmantotu Vietnes informāciju.

Visa informācija par Vietnē izmantotajām sīkdatnēm, to mērķi un derīgumu, kā arī izmantotajiem datiem ir sniegta tabulā zemāk: Jūs varat dot piekrišanu sīkdatņu lietošanai šādos veidos:

tos neizdzēšot un (vai) nemainot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus, lai tie nepieņemtu sīkdatnes;

noklikšķinot uz pogas "Es piekrītu" uz sīkdatnes saites (joslas) Vietnē; Jūs jebkurā laikā varat atsaukt mums izsniegto piekrišanu sīkdatņu lietošanai. To var izdarīt, mainot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus tā, lai pārlūkprogramma nepieņem sīkdatnes. Veids, kā to izdarīt, būs atkarīgs no jūsu operētājsistēmas un interneta pārlūkprogrammas. Lai iegūtu detalizētu informāciju par sīkfailiem, to izmantošanu un atsaukšanu, apmeklējiet vietni http://AllAboutCookies.org vai http://google.com/privacy_ads.html. Dažos gadījumos, jo īpaši tehnisko un funkcionālo sīkfailu deaktivizēšanas vai sīkdatņu neatbilstības vai dzēšanas gadījumā, tas var palēnināt interneta pārlūkošanas ātrumu, ierobežot noteiktas Vietnes funkcijas un bloķēt piekļuvi Vietnei.


KAM MĒS SNIEDZAM JŪSU PERSONAS DATU?

Jūsu personas dati netiks pārdoti, izpausti vai citādi nelikumīgi nodoti trešajām personām, kā arī izmantoti citiem mērķiem, nevis tiem, kādiem dati ir vākti. Mēs nepārsūtīsim jūsu personas datus nekādā citā veidā, izņemot šajā Privātuma politikā norādītos veidus. Tomēr mēs paturam tiesības sniegt informāciju par jums, ja mums tas ir jādara saskaņā ar likumu vai ja mums to pieprasa tiesībaizsardzības iestādes vai kriminālvajāšanas iestādes.

Mēs varam nodot jūsu personas datus uzņēmumiem, kas palīdzēs mums veikt mūsu uzņēmējdarbību, kā arī lai saņemtu palīdzību tiešā mārketinga jomā. Šādu partneru gadījumā mēs pieprasām, lai jūsu dati tiktu apstrādāti tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un saskaņā ar personas datu aizsardzības likumiem. Mēs varam izpaust šāda veida datus par jums šādām trešajām personām: trešo pušu pakalpojumu sniedzēji (piemēram, kurjeri, tehnisko pakalpojumu sniedzēji, slēdzot līgumus ar šiem pakalpojumu sniedzējiem, ieskaitot pakalpojumu piegādi informatīvajiem izdevumiem vai citām mārketinga darbībām) ;

trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, kuru pakalpojumus mēs parasti izmantojam datu uzglabāšanas, telekomunikāciju un vietņu mitināšanas nolūkos.

Iepriekš minēto pakalpojumu sniedzēju iespējas izmantot jūsu datus paliks ierobežotas – viņi nevar izmantot šos datus citādi, kā vien sniegt mums norādītos pakalpojumus.


CIK ILGI MĒS UZGLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATU?

Mēs glabāsim Jūsu personas datus ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams apstrādes nolūkos vai saskaņā ar likumdošanu, ja tas paredz ilgāku glabāšanas laiku.

Mēs glabāsim datus, kas savākti 5.1. (a) un (b) punktā norādītajiem mērķiem, piecus (5) gadus pēc tam, kad esat iegādājies preces vai pakalpojumus, izmantojot Vietni.

Mēs glabāsim datus, kas savākti 5.1. punkta c) apakšpunktā norādītajiem mērķiem, piecus (5) gadus pēc jūsu pēdējās dalības mūsu konkursā, viktorīnā vai spēlē.

Mēs glabāsim datus, kas savākti 5.1. punkta d) apakšpunktā norādītajiem mērķiem, ne ilgāk kā 8.6. punktā minētajā sīkdatņu tabulā norādīto termiņu. šīs Privātuma politikas. Mēs uzglabāsim datus, kas savākti 5.1. punkta e) apakšpunktā norādītajiem mērķiem (tiešais mārketings), līdz jūs izdzēsīsit savu kontu vai atteiksieties no vietnes abonēšanas 7.6. punktā noteiktajā veidā. Mēs centīsimies neuzglabāt novecojušus un neatbilstošus personas datus, tāpēc pēc to atjaunināšanas (piemēram, informācijas pielāgošanas vai maiņas kontā u.tml.) tiek glabāta tikai attiecīgā informācija. Tomēr vēsturiskā informācija tiek glabāta nepieciešamības gadījumā, saskaņā ar tiesību aktiem vai mūsu darbību veikšanai.


KĀ MĒS UZGLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATU?

Dati, ko mēs no jums ievācam, tiks izmantoti ES, bet var tikt arī pārsūtīti vai uzglabāti ārpus ES. To var apstrādāt arī mūsu darbinieki vai mūsu piegādātāju darbinieki ārpus ES. Pārsūtot jūsu datus ārpus ES, mēs veiksim visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka jūsu dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Diemžēl tiešsaistes informācijas pārsūtīšana nav pilnībā droša. Lai gan mēs darīsim visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt datu drošību, kad jūs pārsūtāt savus datus uz Vietni – tāpēc jūs uzņematies riskus, kas saistīti ar datu pārsūtīšanu uz Vietni. Kad būsim saņēmuši jūsu datus, mēs piemērosim stingras procedūras un drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu datus pret nesankcionētu piekļuvi.

Ja ir maz ticami apstākļi un mēs uzzināsim par jūsu personas datu drošības pārkāpumu, kas var nopietni apdraudēt jūsu tiesības vai brīvības, mēs nekavējoties informēsim jūs, tiklīdz tas tiks atklāts, un noteiksim, kādai informācijai ir bijusi piekļuve.


ĀRĒJĀS MĀJAS LAPAS

Vietnē var būt saites uz ārējām vietnēm – mūsu biznesa partneru vietnēm vai vietnēm, kas reklamē mūsu preces un (vai) pakalpojumus. Sekojot šādām saitēm uz kādu no šīm tīmekļa vietnēm, lūdzu, ņemiet vērā, ka šīm vietnēm un ar to starpniecību pieejamajiem pakalpojumiem ir atsevišķas privātuma politikas un ka mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai pienākumu par šīm politikām vai personas datu vākšanu šajās vietnēs. tīmekļa vietnēs vai pakalpojumu sniegšanas laikā, piemēram, kontaktinformāciju vai atrašanās vietas datus. Pirms personas informācijas iesniegšanas šajās vietnēs vai jebkuru saistīto pakalpojumu izmantošanas ir svarīgi pārskatīt šīs politikas.


KĀDAS TIESĪBAS JUMS IR?

Apstrādājot jūsu personas datus, mēs garantējam jūsu tiesības saskaņā ar GDPR un Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu. Jums kā personas datu subjektam ir šādas tiesības:

zināt (būt informētam) par savu personas datu apstrādi;

iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam;

pieprasīt jebkādu nepareizu, neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu; pieprasīt savu personas datu iznīcināšanu, kad tie vairs nav nepieciešami mērķiem, kādiem tie tika vākti;

pieprasīt savu personas datu iznīcināšanu, ja tie tiek apstrādāti nelikumīgi vai ja atsaucat savu piekrišanu personas datu apstrādei, vai nedodat šādu piekrišanu, kad tas ir nepieciešams;

nepiekrist savu personas datu apstrādei vai atsaukt iepriekš doto piekrišanu;

pieprasīt savu personas datu apstrādes darbību apturēšanu (izņemot uzglabāšanu), strīdu gadījumā vai nepieciešamības pārliecināties par apstrādes darbību likumību vai datu pareizību, kā arī gadījumos, kad mums vairs nav nepieciešams jūsu personas datus, bet nevēlaties, lai mēs tos iznīcinātu;

pieprasīt, ja tas ir tehniski iespējams, Jūsu personas datu sniegšanu viegli salasāmā formātā Jūsu piekrišanai vai līguma izpildes nolūkā, vai pieprasīt Jūsu personas datu nodošanu citam datu pārzinim.

Mēs centīsimies garantēt Jūsu kā personas datu subjekta tiesību īstenošanu un radīt visus nepieciešamos apstākļus šo tiesību efektīvai īstenošanai, taču paturam tiesības neievērot Jūsu prasības, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu:

mums uzlikto juridisko saistību izpildi;

valsts drošība vai aizsardzība;

sabiedriskā kārtība, kā arī noziedzīgu nodarījumu novēršana, izmeklēšana, atklāšana vai saukšana pie atbildības par tiem; svarīgas valsts ekonomiskās vai finansiālās intereses;

profesionālās ētikas pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu;

savu vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzība.

Ar savu tiesību īstenošanu saistītās prasības varat mums sniegt personīgi, pa pastu vai elektroniski. Pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas mēs varam lūgt jūs uzrādīt identitāti apliecinošu dokumentu, kā arī jebkādu ar pieprasījumu saistīto papildu informāciju, kas mums ir nepieciešama. Pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas mēs Jums atbildēsim 30 kalendāro dienu laikā no Jūsu pieprasījuma saņemšanas un no visu atbildes iesniegšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas. Ja uzskatīsim par nepieciešamu, mēs pārtrauksim Jūsu datu apstrādi, izņemot to uzglabāšanu, līdz Jūsu pieprasījums tiks atrisināts. Ja esat likumīgi atsaucis savu piekrišanu, mēs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pārtrauksim apstrādes darbības, kas saistītas ar jūsu personas datiem, izņemot šīs Privātuma politikas 12.2.punktā noteiktos un likumā noteiktajos gadījumos. , proti, kad mums ir pienākums turpināt apstrādāt jūsu datus spēkā esošās likumdošanas, mūsu juridisko pienākumu, tiesas lēmumu vai iestāžu saistošu norādījumu dēļ. Atsakoties izpildīt jūsu pieprasījumu, mēs skaidri norādīsim šāda atteikuma pamatojumu. Ja nepiekrītat mūsu darbībām vai mūsu atbildei uz jūsu pieprasījumu, varat iesniegt sūdzību par mūsu rīcību un lēmumiem kompetentajai valsts iestādei.


KAM VAR IESNIEGT SŪDZĪBU?

Lai iesniegtu sūdzību par savu datu apstrādi, lūdzam sniegt to rakstiski, sniedzot pēc iespējas plašāku informāciju, izmantojot šīs politikas beigās norādīto kontaktinformāciju. Mēs sadarbosimies ar jums un strādāsim, lai pēc iespējas ātrāk atrisinātu visas problēmas.

Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas saskaņā ar GDPR, varat vērsties ar sūdzību mūsu uzraugam – Datu aizsardzības valsts inspekcijai –, lai gan pirms tam mēs visus strīdus centīsimies atrisināt kopā ar jums.


KĀ TIKS MAINĪTA ŠĪ KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA?

Visas izmaiņas mūsu Privātuma politikā tiks publicētas vietnē. Jūs saņemsiet paziņojumu par šīm izmaiņām pēc jūsu pieprasījuma. Vietnē var tikt publicēti arī jauni Privātuma politikas noteikumi, un, iespējams, jums tie ir jāizlasa un jāpiekrīt, lai turpinātu izmantot vietni un (vai) mūsu pakalpojumus.

KĀ VAR SAZINĀTIES AR MUMS?

Visus ar šo Privātuma politiku saistītos dokumentus lūdzam sūtīt uz šādiem kontaktiem: pa pastu – MB Tapybos studija, Žygio g. 91, LT-08234 Vilnius, Lietuva; pa e-pastu – hello@artizity.com

Payment Methods
Contact
bottom of page